Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

GUITARS AND GUITAR WORKS

Sonata in C by akis-triandafillou

MY FIRST ORIGINAL RAMIREZ GUITAR. CONSTRUCTED FROM FATHER RAMIREZ FOR MAESTRO ANDRE SEGOVIA.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου